|

2019- AK Secimleri üzerine bilgilendirme

AK Secimleri üzerine bilgilendirme

Arbeiterkammer (AK) İşçi odaları nedir?

ve hangi görevlerle yükümlüdür.?

Avusturya genelinde örgütlü olan işçi odaları (AK) Arbeiterkammer çatı örgütü olan (BAK) Bundesarbeiterkammer bünyesine bağlı olarak çalışmaktadır.

9 Federal oluşan Avusturyanın her eyaletinde 1 İşçi odası eyalet genel Merkezi (Länderkammer) yani her bölgenin 1 Eyalet meclisi 9 bölge olduğundan 9 işçi odası meclisi bulunmakta.

Bunlara bağlı olarak hemen hemen tüm  Kaymakamlıkla yönetilen şehirlerde (Bezirk) bir işçi odası temsilciliği (Bezirk stelle) bulunmaktadır.

Kimin hangi Eyalet odasına bağlı olduğu veya hangi oda tarafından temsil edildiği kişinin ikametine değil çalıştığı işyerinin adresine bağlıdır.

Üye sistemiyle kurulu olan işçi odaları Tüzük ve Hukuki bazı sorumluluklarla yönetmelik („Selbstverwaltungskörper“) olarak hizmet vermekte olan işçi odaları kendi çalışmalarında Hükümet ve işverenlerden bağımsız bir anayasa gözetimi altındadır.

İşçi odaları İş ve Ekonomi bakanlığı denetimindedir.

Tüzüğüyle bağımsız olan işçi odaları, Devlet, sanayiiodaları ve sendikalarla yapmış olduğu sosyal partnerlik (sozialpartnerschaft) anlaşması gereği bu kurumlarla uyum içerisinde çalışmaktadır.

İşçi odalarına üyelik gönüllü değil hukuki zorunlu üyeliktir!

İşçi odaları AK ya kimler üyedir?

Ø      Avusturya’da özel sektörde İşçi ve Hizmetli olarak çalışanlar

Ø      Vergiden muaf (cüzi gelir)çalışanlar

Ø      Esnek (Kısmi)çalışmaya tabi olanlar

Ø      Çıraklar

Ø      Daha önce çalışmış fakat şu an işsiz (Arbeitslos) olanlar

Ø      Mahrumiyet (Notstandshilfe) yardımı alanlar

Ø      Daha önce çalışmış Doğum izninde (Karenz od. Kinderbetreuungsgeld) olanlar

Ø      Asker veya  askerliğini Bundesheer od Zivildiener) sivil hizmet olarak yapanlar

Ø      Belediye, Eyalet Devlet memurları

Ø       Bazı istisnalar harıç yukarıda değindiğimiz gibi hemen hemen tüm çalışanlar Irk, din, dil, renk ve cinsiyetlerine bakılmaksızın AK nın üyesidir.

İşçi odaları Avusturya genelinde hükümet ve iş verenlere karşı üç milyonun üzerinde Emekçiyi temsil etmektedir. Hukuki ve yasal olarak  işçi ve emekçilerin anayasal savunucusu olan işçi odaları Çalışma, Eğitim, Meslek, ve üyelerinin yeniden iş dünyasına kazanılmalarının yanısıra bir çok noktada ve özellikle İş ve sosyal Mahkemelerde, tüketici haklarında kendi üyelerinin haklarını aramakla yükümlüdür.

Avusturya işçi odaları organları: 

İşçi odalarının genel Merkez yönetimi 9 Eyalet başkanı ve 58 işçi Vekil olarak görev yapan temsilcilerden oluşmaktadır. İşçi odalarının en üst yetkili federal genel kuruldur!

Genel kurul Başkan, Başkanyardımcısı ve Merkez yönetim kurulunu seçer. görev ve sorumluluklarını belirler ve denetler. Genel kurul yılda en az iki defa toplanır.

İşçi odaları eyalet organları:

Her Eyalet odasının başında bir Başkan bulunmaktadır. Eyalet işçi odası başkanları eyalet genel kurulu işçi odası temsilcileri (Kammeräte) tarafından seçilmektedirler bunun yanı sıra Genelkurul eyalet  yönetim kurulunu, komisyonları ve denetleme kurulunu seçer.

İşçi odaları Büroları:

Seçilmiş olan Politik fonksiyonerler ve işçi odası çalışanları işçi odaları Bürolarında Müdür denetiminde kendi üyelerine Teknik, Aydınlatıcı hizmetler vermektedirler.

Avusturya`nin 9 Eyaletinde (AK) İşçi Odası secimlerin tarihleri:

KİMLER SEÇİMLERE KATILABİLİR?

AVUSTURYA VATANDAŞI OLMAYANLAR DA SEÇİMLERE KATILABİLİRLER

İşçi ve memur olarak çalışan herkes, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın seçme hakkına sahiptir. Aidat ödemedikleri halde seçim hakkına sahip olan çıraklar (Lehrlinge), doğum izninde (Kinderbetreung) olanlar, asker ve sivil hizmet görevlileri ve vergiden muaf olarak çalışanlar (geringfügig Beschiftigte), seçim kütüklerine isimlerini
yazdırdıkları taktirde oy kullanabilirler. Bunun için AK seçim büroları mektupla sizleri seçime davet edecektir.

İŞSİZLER:

Hali hazırda iş arıyor iseniz (Arbeitslos), yukarıdaki tabela içerisindeki son tespit tarihi (Stichtag) adı verilen tarihe kadar toplam olarak 20 hafta AK üyesi olarak çalıştıysanız ve işçi bulma kurumundan (AMS) yardım alıyorsanız, oy kullanabilirsiniz.

Eğitim görenler (Çıraklar), Çocuklarlara bakmak için  bulunanlar (Kinderbetraung), Askerlik veya  sivil görevlerini yapanlar, şu an işsiz bulunanlar veya kısa süreli çalışanlar da seçim hakkına sahiptirler ama seçim haklarını kullanabilmek için özel bir başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

OYLARINIZI nerede ve NASIL KULLANACAKSINIZ?

İşyeri temsilcisi (Betriebsrat) bulunan firmalarda oylarınızı kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu işyeri içerisindeki seçim tarihi ve saatinden haberdar olabilmektir. Şirketler içerisinde haberleşme her zaman sağlıklı bir şekilde işlemeyebilir. Bilhassa göçmen kökenli çalışanların sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmedikleri görülmektedir. Bu yüzden sizlere mektubla oy verebilme imkanınızın olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Mektup ile zaman sıkıntısı olmadan 15 gün içerisinde oyunuzuen rahat şekilde kullanabilirsiniz.

Yapılacak AK seçimlerinde neyin seçimi yapılacak?

Her beş yılda bir işçi odası içinde işçi ve hizmektlileri temsiledecek temsilciler seçilmektedir.

Tüm işçiler, çıraklar, işsizlik parası, Mahrumiyet (Notstandshilfe) yardımı alan ve ev işçileri ( bunlar şayet sigortalıysa) oy hakkına sahiptir

Seçilen kişilerin görevi nedir?

AK içerisinde alınan Ekonomik, Politik ve sosyal tüm kararlar bu emekci parlamentosu dediğimiz AK meclisine seçilen bu temsilcilerin onayına sunulur; sunulan herhangi talebin kabul edilip edilmeyeceği bu temsilcilerin onayına bağlıdır.

Bu meclise giden tüm temsilcilerin temsil ettiği kitlenin taleplerini bu meclise sunma yetkileri vardır. Bundan dolayı bu temsilciler bulundukları alanda Fabrikalar başta olmak üzere Semtlerde, Köy ve şehirlerde yani tabanda geniş informasyona, bilgiye sahip olmaları gereklidir. Zira tabandan haberi olmayan bir işçi temsilcisi bulunduğu yerde işçileri temsil etmesi mümkün değildir.

Bizi ancak bizimle aynı sorunları paylaşan temsil eder.

 • En az brüt asgari ücret  1.500 Euro olmalı!
 • Ücretler düşürülmeden 35 Saat iş haftası    hemen şimdi !
 • Kısa çalışma başta olmak üzere tüm işçi çalıştırma hakları hukuki ve Sendikal olarak güvence  altına alınmalı.
 • Özelleştirmelerindurdurulması!
 • Cinsiyet ayrımına son, Eşit işe eşit ücret!
 • Tüm gençlere meslek eğitim imkâ!
 • Herkese günde 8 Saat çalışma imkânı!
 • Herkese seçme ve seçilme hakkı!
 • Tüm bu hakları almak için birlikte 
  olmalıyız!

Sie müssen eingelogged sein, um ein Kommentar zu posten. Einloggen