|

ADA Yazı Atölyesi, çalışmalarına başlıyor!

ADA_Yazi_Atolyesi (1)

 

“ADA Yazı Atölyesi”, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü, ADA Kültür Merkezi-Linz tarafından uygulamaya konuluyor. Çalışma, üç alana yönelik ve üç atölye çalışması olarak gerçekleşecek. Birinci atölye çalışması, “Doğru ve Güzel Yazma Sanatı” başlığını taşıyor. Atölyelerin eğitmenliğini, gazeteci-yazar Hüseyin Şimşek üstleniyor.

Linz – ADA Kültür Merkezi-Linz tarafından tasarlanan “ADA Yazı Atölyesi”, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü uygulamaya konuyor. Atölyenin eğitmenliğini, gazeteci-yazar Hüseyin Şimşek üstleniyor. Çalışma, üç alana yönelik ve üç atölye çalışması olarak gerçekleşecek: Birinci Atölye, Doğru ve Güzel Yazma Sanatı; İkinci Atölye, Gazetecilik; Üçüncü Atölye, Şiir Yazma Sanatı. 26 Kasım günü yapılacak, ilk çalışmada imla kuralları, noktala işaretleri, konu, biçim, üslûp, buluş, gözlem, plan gibi temalar işlenecek.

Çalışmanın hedef kitlesi

Bu çalışmanın hedef kitlesi, Linz ve çevresinde, hem Almanca’yı hem anadilini yoğun olarak kullanan “iki dilli Avusturya vatandaşları”dır. Anadilinde sorun yaşayan insanlar, yaşadıkları göç ettikleri ülkenin ortak/resmi dilinde de eksik kalıyor. Atölye çalışmaları esasen 16 yaş üzeri gençlere yöneliktir. Ama, yaş grubuna bir sınır konulmuyor yine de.

Çalışmanın amacı 

Gazetecilik veya edebiyat alanında (şiir, öykü, roman, senaryo gibi türlerde) eser vermek, üretmek isteyenleri bu uğraşlarında kalifiye konuma getirmek. Onları iki dilde de eser vermede yetkin kılmak. Avusturya’daki dil ve kültür zenginliğine katkılar sunacak yeni yazarlar, şairler, senaristler ortaya çıkarmak. Avusturya edebî orkestrasına yeni sesler, yeni renkler katılmasının zeminini oluşturmak. Belli edebiyat türlerinde eser ortaya çıkaranların, ellerindeki bu ürünlerini topluma sunmalarına yardımcı veya önayak olmak.

……………………………………………
26 Kasım Cumartesi
Saat 14:00 – 20:00 arası

ADA Österreich
Hamerlingstr, 4020 Linz

 

Sie müssen eingelogged sein, um ein Kommentar zu posten. Einloggen