START » Erdal Boyoğlu You are browsing entries filed in “Erdal Boyoğlu”

Avusturya’dan birkaç başlık!

Uzaklara bakmaktan yanı başımızdakileri görmüyoruz. Bulunduğumuz alandaki sorunları  merak etmek, öğrenmek işimize  gelmiyor. Yakındakileri kendimizden uzaklaştırıyoruz. Hazır olanları paylaşmak, bize daha kolay geliyor. Yaşadığımız alandaki sorunları, bizi yakından ilgilendiren konuları öğrenmek, araştırmak ve somut öneriler sunmaya yanaşmıyoruz.   Dolayısıyla bilmeyi, öğrenmeyi ve sorgulamayı es geçiyoruz. Avusturya’da, sıcak havaların yerini soğuk havalar aldı. Bunu hep birlikte  hissettiyoruz […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

AVUSTURYA’DA İSLAM YASASI

Avusturya, İslam’ı resmi bir din olarak 1912 yılında kabul etmiş olup, 1912 yılından bu yana İslam yasasını da uygulamaktadır. Bu yasanın temelleri Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ilişkilerine dayanmaktadır. Müslümanlar Avusturya’da 1930’dan sonra oturumlu olarak yaşamaya başladılar. 1950’lerde islam cemaati, Avusturya müslüman derneği kurdu. Türkiye’den çağrılan işçiler önce sağlık kontrolünden geçirilmiş, 23. Temmuz 1964 tarihinde de […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

Avusturya’ya göçün 50. yılı ve serüveni…

          Göç: Ekonomik, siyasi ya da sosyal nedenlerle bireylerin veya toplulukların oturdukları yerleşim yerlerini terk ederek yerleşmek üzere başka bir bölge ya da ülkeye gitmeleridir. Göçmen: Kendi ülkesini terk ederek yerleşmek üzere başka bir ülkeye giden kişi, aile topluluktur. İkinci vatan: Bir kişinin doğduğu ülkeden sonra yaşadığı bağlandığı ülke… Göçün tarihi […]

Posted in Erdal Boyoğlu | Read More »

Avusturya işçi sınıfı tarihi (1)

(Erdal Boyoğlu) 19. yüzyılın seksenli yıllara değin işçilere yasal çerçevede olanak verilmediğinden dolayı, işçiler kendi imkanları ile kurdukları derneklerde örgütleniyorlardı. Fakat kapitalizmin ülkede etkinlik kazanması ve çelişkilerin büyümesiyle birlikte tek tek işçi dernekleri, işçilerin haklı taleplerini yaşama geçirmede oldukça cılız kaldıkları gözlemleniyor. Bu cılızlığı gidermek ve işverenlere karşı daha etkin bir mücadele vermek amacıyla, bu […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

ÖĞRENEMEDİK GİTTİ! (1)

Politik insan ilişkimiz, demokrasi kültürümüz, insan hakları, kültür sorunu tartışmaları, kültür anlayışı anlamında kullandığımız argumanlardan kurtulamamış, tezatlarımızı, yanılmalarımızı ısrarla devam ediyoruz. Ve bunu hala kitle iletişim (kültür dernekleri) alanlarında yansıtıyoruz.. Derneklerde yapılan folklör, saz kursları vb. dernekleri kültür dernekleri örgütü yapmaya yetmemektedir. 30 yıl öncesi de böyle idi bugün de devam ediyor. Avrupa’daki kültür dernekleri(!) […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

Sözkonusu Türk-Kürt kardeşliği değil, halkların eşitliğidir.

Kardeşlik lafı feodal toplumların ortak karakteridir. Toplumsal aidiyetin “yurttaşlık” kavramıyla tanımlanan bu kavram burjuva demokratik devrimlerinde ve Fransız devriminde karşımıza çıkmaktadır. “kardeşlik” sözcüğü bir toplumsal aidiyet kavramı olarak “özgürlük ve eşitlik” ilkelerinin yanında göstermelik  ve yamalı bir biçimde yer almıştır. Halkların kardeşiliği,  politik ilişkinin tanımları arasına  girmesi ve öne çıkarılması meteryalist bir bakış açısı değildir. […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

AVUSTURYA SEÇİM SONUÇLARI

Seçimden önce bir  değerlendirme yazısı paylaştım.  29 Eylül seçim sonuçları ve göçmenlerin alay konusu olan tercihli oylarını araştırdım. Resul Gönültaş 12.775 oy aldı, SPÖ’de değişen hiç bir şey olmadı. Yaprak bile kımıldamadı. Aynı SPÖ’den milletvekili adayı olan bir  kişiye,  bir oy bile çıkmadı.İşte böyle trajı-komik bir durumla karşılaştık.   Seçimler, güneşli bir günde çok sakin, […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

29 Eylül 2013 Avusturya’da genel seçim değerlendirmesi

Avusturya’da genel seçimler 29 eylül 2013’de yapılacak. Türkiye kökenli milletvekilli adaylarından  Viyana’da Nurten Yılmaz (SPÖ) ve Alev Korun (Die Grüne) Milletvekili olabilecek sıralarda . Tirol’de  Kürt kökenli Aygül Berivan Aslan’Die Grüne’den   parlementoya girmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu seçimlerde 3 Türkiye kökenli milletvekili  Avusturya  ulusal parlemantosuna girmesi söz konusudur. Viyana’dan aday gösterilen  isimlerden Kemal Yıldız,  Şafak Akçay, […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

IRKÇILIK MI? ÇÖZÜM MÜ?‏

Irkçılık; dünyanın birçok yerinde hala acımazsızca varlığını sürdürmektedir. Farklılığın zenginliğine karşı, halkların barış içinde  birlikte yaşamasını istemeyen ve buna karşı saldırgan olan bu düşünce her ülkede milliyetçilik adı altında çeşitli partilerde, kurumlarda örgütleniyor. Devlet yönetiyor, katliamlarına yeni yeni katilamlar hazırlıyor. Ülkeler arasında savaş kışkırtıcılığı yaparak insanları birbirine kırdırıyorlar. Işte bundan dolayı ırkçılığın tarifi insan neslinin […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »

AVUSTURYA´DAKİ IRKCILIĞIN ARKA PLANI

Bu siyalaşmayı geliştiren politikacıların başında, Avusturyalı iki politikacı gelir. Özellikle anti-semitimizmi savunan ve siyasal alanda yaygınlaştırılmasına öncülük eden Georg Schönerer ile Karl Lueger’dir. Bu iki politikacı Sckicklgruber’i etkileyen politikacılar oldu. Viyana Belediye Başkanı Karl Luger’in sokak politikacılığı demeçleri, çok etkili konuşmaları, davranışları ve kullandığı dilden çok şey öğrenen Adolf Schicklgruber, iyi bir taklitçi ve takipçi […]

Posted in Autor(inn)en,Erdal Boyoğlu | Read More »